Βασικός στόχος ενός καλού φροντιστηρίου αγγλικών είναι να μεταδώσει στον μαθητή τη γνώση της ξένης γλώσσας μέσα από μία ευχάριστη, απολαυστική διαδικασία τόσο στις αίθουσές του όσο και online. Enjoy and learn!

Αρκετές φορές όμως είτε σε φροντιστήρια είτε σε online αγγλικά, η λογική της μαζικής παραγωγής που ελαχιστοποιεί το κόστος, θεωρεί ότι οι μαθητές μιας τάξης αποτελούν ομοιόμορφη πρώτη ύλη. Παραβλέπουν όμως ότι ο κάθε μαθητής έχει τις διαφοροποιήσεις του, καθοριζόμενες από την ακριβή ηλικία του, το οικογενειακό του περιβάλλον, τη μαθησιακή του ανάπτυξη ως τώρα και άπειρους ακόμα παράγοντες.

Πώς λοιπόν οι υπεύθυνοι αναμένουν να λάβουν ομοιόμορφο, καλό αποτέλεσμα στους  μαθητές, με το αναλυτικά προδιαγεγραμμένο μάθημα για αυστηρή τήρηση από τη δασκάλα;

Έτσι πολλές φορές το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας κάθε άλλο παρά ιδεώδες είναι για τον κάθε μαθητή, με μεγάλες διαφοροποιήσεις από τον έναν στον άλλον.

Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος που δεν αφήνει μαθητές αδικημένους;

Η εκπαίδευση αγγλικών στο e-lingua με το μαθητοκεντρικό του σύστημα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό παίρνει  υπόψιν του τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε μαθητή- μέλους της τάξης, την μαθησιακή αφετηρία του, τις κλίσεις, δεξιότητες και ενδιαφέροντα του. Το e-Lingua, από το 1993,  αξιοποιεί βασικά σημεία της θεωρίας multiple intelligences theory.

Το e-Lingua λειτουργεί προσωποποιημένα με το καλημέρα σας. Από την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον υποψήφιο μαθητή και τους γονείς του από τη μία μεριά και την διεύθυνση και την δασκάλα της τάξης από την άλλη, είτε πρόκειται για μαθητή γείτονα του φροντιστηρίου είτε για τα online μαθήματα από το σπίτι του.
Η καλή αμφίπλευρη γνωριμία οδηγεί σε σωστή κατάταξη και έναρξη σπουδών του παιδιού, στην ανακάλυψη των ενδιαφερόντων, κλήσεων, ευκολιών ή δυσκολιών του, δημιουργεί συναισθηματική προσέγγιση και ταίριασμα των δύο πλευρών, μαθητή – σχολείου.

Αυτή η γνωριμία οδηγεί στην προσαρμογή λεπτομερειών της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την δασκάλα ώστε να ευνοούν το συγκεκριμένο παιδί στην διάρκεια των μαθημάτων και τελικά με μαθηματική ακρίβεια να φέρνουν άριστο αποτέλεσμα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Μεγάλος βεβαίως είναι ο ρόλος της δασκάλας που εκτός των τυπικών προσόντων απαιτείται να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και μεράκι για τη δουλειά της. Χαρακτηριστικά που έχουν όλες οι εξαιρετικές δασκάλες του e-Lingua.

Το ίδιο σημαντική είναι και η χαρά, η αυτοπεποίθηση, η απόλαυση που νιώθει το παιδί στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Η μάθηση φυσιολογικά δίνει χαρά στον άνθρωπο που την αποκτά γιατί του προσθέτει δύναμη, ασφάλεια, δεξιότητες, που τον καθιστούν ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζωής του καλύτερα.

Στο e-Lingua θεωρούμε αυτονόητη την συνύπαρξη μάθησης και χαράς σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία που απολαμβάνουν τελικά τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τόσο στα online αγγλικά, όσο στην αίθουσα.

Η μάθηση είναι χαρά και δύναμη. Στο e-lingua το επιτυγχάνουμε, λειτουργώντας μαθητοκεντρικά, ομαδικά και εξατομικευμένα.