ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ;

//ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ;

Κάθε γονιός, όταν το παιδί του έρθει σε ηλικία Δημοτικού, αρχίζει και προβληματίζεται: σε ποια τάξη είναι καλά να ξεκινήσει Αγγλικά;

Όταν μάλιστα υπάρχουν ως μάθημα από την Γ΄Δημοτικού; Κάποια γνωστά παιδάκια αρχίζουν ταυτόχρονα με το Δημοτικό.

Λίγα έκαναν στο νηπιαγωγείο. Αρκετά αρχίζουν στη Β΄Δημοτικού και αρκετά στην Γ΄. Τι είναι σωστό για το δικό μου;

Αυτό είναι το σωστό ερώτημα!

Όπως ακριβώς όλοι οι άνθρωποι δεν παντρεύονται στην ίδια ηλικία, έτσι και το ερώτημά μας θα απαντηθεί, υπολογίζοντας μερικούς παράγοντες για το συγκεκριμένο παιδί:

  • Ποια είναι η διανοητική του εξέλιξη ως τώρα;
  • Έχει εξοικειωθεί με το σχολικό περιβάλλον ή ακόμα “μωρουδίζει”;
  • Πως ανταποκρίθηκε στις μαθησιακές απαιτήσεις του νηπιαγωγείου ή και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού;
  • Έχει εκδηλώσει το ίδιο την επιθυμία να «πάει Αγγλικά»;
  • Έχει κάποιες θετικές εντυπώσεις από μεγαλύτερο αδελφάκι του;

Αν οι απαντήσεις στα παραπάνω είναι θετικές, μπορούμε να ξεκινάμε.

Κλείνουμε μια ενημερωτική συνάντηση σε ένα καλό κέντρο ξένων γλωσσών όπου μαζί με το παιδί γνωρίζουμε ανθρώπους, περιβάλλον και εκπαιδευτικές μεθόδους και αρχές που εφαρμόζονται.

Έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του παιδιού, πράττουμε αναλόγως.

Αν τώρα οι απαντήσεις στα παραπάνω κάπως μας προβληματίζουν, απευθύνομαι σε κάποιον ειδικό για τη συμβουλή του π.χ. στο δάσκαλο του παιδιού που ήδη το ξέρει ή κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό σε κέντρο ξένων γλωσσών.

Η διερεύνηση του θέματος θα κατευθύνει το γονιό, πιο σίγουρα, να αποφασίσει το καλύτερο για το παιδί του και θα εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη και επιτυχημένη ξενόγλωσση εκπαίδευσή του.

Δημήτρης Ράμαλης

Εκπαιδευτικός σύμβουλος

   Με 20ετή εμπειρία

Πτυχ. Παν/μίου Αθηνών

Διευθυντής e-Lingua

Recent Posts

Recent Tweets

Ελάτε για μια εντελώς δωρεάν διάγνωση επιπέδου γνώσεων

Μετά τη διάγνωση που γίνετε με γραπτά test δεν έχετε καμία υποχρέωση προς το elingua.

2018-03-22T12:31:36+00:00