Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με την συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας θα παραλάβετε το κωδικό της προσφοράς.

    Η καταχώρηση του μαιλ σας πληροί τις προϋποθέσεις τής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής.
    Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία τού αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής
    (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)..