• Η επαρκής γνώση λεξιλογίου με διευκολύνει στη χρήση της ξένης γλώσσας και μεγαλώνει τις πιθανότητες επιτυχίας μου στις εξετάσεις όλων των πτυχίων.
  • Η επιτυχία θέλει τρόπο, όχι κόπο. Γι’ αυτό δουλεύω συστηματικά κάθε βδομάδα.
  1. Όταν πρωτοδιαβάζω κείμενα, προσπαθώ να καταλάβω το νόημα απ’ τα συμφραζόμενα. Μετά υπογραμμίζω με κόκκινο τις άγνωστες λέξεις που συνάντησα πάνω από μια φορά ή που σχετίζονται με τα ερωτήματα κατανόησης. Βρίσκω την ερμηνεία τους απ’ το companion ή ένα λεξικό. Τέλος, ξαναδιαβάζω ολόκληρο το κείμενο.

Έχει σημασία να υπογραμμίζω με κόκκινο στυλό ή κίτρινο μαρκαδοράκι τις καινούργιες λέξεις. Έτσι κάθε φορά που ξαναγυρίζω τις σελίδες, το μάτι μου πέφτει σε αυτές και τις ξαναθυμάμαι.

  1. Ενημερώνω ένα τετράδιο λεξιλογίου (μετά ή κατά το μάθημα) με τις σημαντικές λέξεις που επισημαίνει η καθηγήτρια.

Γράφω τη λέξη με μια περιεκτική φράση, υπογραμμίζοντάς την. Την ίδια στιγμή τη διαβάζω δυνατά.

Γράφω την έννοια της λέξης κατά προτίμηση στ’ αγγλικά. Σκέφτομαι μία εικόνα που ταιριάζει στη φράση και ίσως τη σχεδιάζω.

Αν η λέξη έχει θετική έννοια, προσθέτω δίπλα ένα (+), αν έχει αρνητική,  ένα (-) και επιπλέον τι μέρος του λόγου είναι (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο κλπ).

Καταγράφω από κάτω όποια παράγωγα (λέξεις από την ίδια ρίζα) ξέρω ή αντίθετα.

Τέλος, σε μια ξεχωριστή σελίδα, γράφω ομάδες λέξεων κάτω απ’ το ίδιο θέμα (π.χ. επαγγέλματα, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ.).

  1. Διαβάζω και ακούω αγγλικά από πολλές πηγές. Δίνω προσοχή στα προφορικά στην τάξη. Σίγουρα και συμμαθητές μου χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις που δεν ξέρω.
  2. Στις εκθέσεις μου κάνω συστηματική προσπάθεια να περιλάβω νέες λέξεις που έμαθα πρόσφατα. Το ίδιο κάνω και στα προφορικά. Όσο πιο πολύ τις χρησιμοποιώ, τόσο περισσότερες θα μου μείνουν.

Βασική αρχή: Ακολουθώ όποιες απ’ τις παραπάνω τεχνικές με βοηθούν προσωπικά. (Αυτό εξαρτάται από το τι μαθησιακός τύπος είμαι).

Κάνω τακτική εβδομαδιαία επανάληψη (π.χ. κάθε Κυριακή) των νέων λέξεων που συνάντησα τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

  • Μελετώντας με τους παραπάνω τρόπους, το λεξιλόγιό μου εμπλουτίζεται γρήγορα και σίγουρα. Αισθάνομαι ο ίδιος τη βελτίωση και στρώνω το δρόμο της επιτυχίας μου.

ΒΑΖΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ

Μοιραστείτε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!