Όταν προσπαθούμε να μάθουμε κάτι, χρησιμοποιούμε διάφορες από τις αισθήσεις μας. Βλέπουμε, ακούμε, γράφουμε, παρατηρούμε και μιμούμαστε, το λέμε, το κάνουμε, το συνδέουμε με την συμπαθητική δασκάλα που μας το παρουσιάζει κλπ.  Όταν όμως θέλουμε να μάθουμε κάτι γρήγορα, σε συνθήκες πίεσης χρόνου ή άγχους, επιστρατεύουμε ασυνείδητα εκείνους τους τρόπους και τις αισθήσεις που αποδίδουν πιο αποτελεσματικά. Όπως κάνουμε όταν προτιμάμε να σηκώσουμε ένα μεγάλο βάρος με το «καλό» μας χέρι.  Αυτά ακριβώς χαρακτηρίζουν τον Μαθησιακό Τύπο μας, δηλαδή την αίσθηση και τους τρόπους που αυθόρμητα βάζουμε σε κίνηση για να προσλάβουμε γρήγορα την καινούργια γνώση που μας ενδιαφέρει.

Οι σύγχρονες έρευνες διακρίνουν τέσσερις κύριους Μαθησιακούς Τύπους:

  •    ΟΠΤΙΚΟΣ (Visual)
  •    ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ (Auditory)
  •    ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ (Kinaesthetic motoric)
  •    ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (Kinaesthetic emotional)

Ο καθένας από αυτούς έχει τα «δυνατά σημεία» του αλλά και τις «γκρίζες ζώνες» του. Πολλές φορές παρατηρείται συνδυασμός μερικών ή ακόμα και των τεσσάρων Μαθησιακών Τύπων σε ένα άτομο. Στην ξενόγλωσση εκπαίδευση παρέχονται εργαλεία εκμάθησης κυρίως για τους Ακουστικούς και τους Οπτικούς Τύπους, με αποτέλεσμα οι δύο Κιναισθητικοί Τύποι (Κινησιολογικός και Συναισθηματικός) να δυσκολεύονται πολύ ή ακόμα και να εγκαταλείπουν την προσπάθεια εκμάθησης στα μισά.
Γι’ αυτούς τους λόγους, βασισμένοι στις νεώτερες διεθνείς έρευνες, εμείς στο e-lingua αναπτύξαμε τη διερευνητική μέθοδο eLingua Spotlightγια τον  εντοπισμό και την κατάλληλη αξιοποίηση του Μαθησιακού Τύπου των σπουδαστών μας.
Ελάτε να ανακαλύψουμε τον Μαθησιακό Τύπο σας με το πρωτοποριακό σύστημα eLingua Spotlight και:

  •  Διδαχθείτε από τους καθηγητές μας με την κατάλληλη σε εσάς Διδακτική Στρατηγική και μεθοδολογία.
  • Εξοπλιστείτε με την αυτογνωσία του Μαθησιακού Τύπου σας και την Μαθησιακή Στρατηγική που σας ταιριάζει τόσο στην παράδοση όσο και στη μελέτη κάθε γνωστικού αντικειμένου που σας ενδιαφέρει.
  • Διευκολυνθείτε κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και δείτε ορατά αποτελέσματα της προσπάθειάς σας πιο γρήγορα.
  • Μάθετε Αγγλικά πιο εύκολα και πιο ευχάριστα από ποτέ και πετύχετε με σιγουριά στις εξετάσεις για τα πτυχία όλων των επιπέδων!

φροντιστηριο-ξενων-γλωσσων-υπολογιστων-παγκρατι-προσφορες

Φιλολάου 180, Άγ. Αρτέμιος,  210 7564800 | www.elingua.gr 

Share This Post!

Ελάτε για μια εντελώς δωρεάν διάγνωση επιπέδου γνώσεων

Μετά τη διάγνωση που γίνετε με γραπτά test δεν έχετε καμία υποχρέωση προς το elingua.