Το παιδί της προσχολικής ηλικίας μαθαίνει παίζοντας και κάνοντας.

Οι εμπειρίες του στην ξένη γλώσσα πρέπει να είναι θετικές και ευχάριστες.
Αυτό ενδυναμώνει τη μνήμη του.

Δεν πρέπει να πιέζεται να μιλήσει αγγλικά από την αρχή.

Το ότι το παιδί ανταποκρίνεται στο άκουσμα της γλώσσας είναι ήδη ένα θετικό βήμα.
Αργότερα θα ανταποκριθεί  μόνο του με απλό γλωσσικό τρόπο.

Το παιδί αυτής της ηλικίας βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέλιξης της αδρής και της λεπτής κινητικότητας.
«Επεξεργάζεται» τον συντονισμό και τις δεξιότητες χεριού-ματιού, οι οποίες θα του χρειαστούν αργότερα στο στάδιο της ανάγνωσης και της γραφής.

Στην προσχολική ηλικία, το παιδί βρίσκεται ακόμα σε ένα προκαταρκτικό στάδιο ανάγνωσης και γραφής. Μη του ζητάτε να διαβάσει και να γράψει.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί το WE PLAY IN ENGLISH του e-Lingua συμβάλλει στην ανάπτυξη των γλωσσικών, ψυχοκινητικών, συναισθηματικών, πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.

Μοιραστείτε αυτή την ιστορία, επιλέξτε την πλατφόρμα σας!