Ξένες Γλώσσες e-lingua
ongames

Word Search

 

Hangman

 

Links σε εξωτερικά sites. Παρακαλούνται οι μικροί μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

ENGLISH                                                                                                    FRENCH

       LINK 1        LINK 2        LINK 3                  LINK 1         LINK 2

Share

Jigsaw puzzle

 

Word Scramble