Ξένες Γλώσσες e-lingua

                     Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Ηλεκτρονικό μας σχολείο ...

 


 

  Μαθήματα Ελληνικών για αλλοδαπούς

 • Σε group ή ατομικά, ανάλογα πάντα με το επίπεδο και το ρυθμό του κάθε σπουδαστή.
 • Δυνατότητα πτυχίου σε 8 μήνες ξεκινώντας απ’ το μηδέν!
 • 100% επιτυχία στις εξετάσεις ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας.                   

                        ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΤΥΧΙΑ

Επίπεδα Ελληνομάθειας

  • Α1 Στοιχειώδης γνώση (για παιδιά 8-12 ετών)
  • Α1 Στοιχειώδης γνώση (για εφήβους και ενηλίκους)
  • Α2 Βασική γνώση
  • Β1 Μέτρια γνώση
  • Β2 Καλή γνώση
  • Γ1 Πολύ καλή γνώση
  • Γ2 Άριστη γνώση

Οι εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα διεξάγονται μία φορά το χρόνο, μέσα Μαΐου και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 ενότητες. Μόνο για το Α2 διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάιο και Νοέμβριο.

Share