Ξένες Γλώσσες e-lingua

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΩΣΤΑ;

Στη διαδικασία της σχολικής μάθησης, ο μαθητής πρέπει να ακολουθήσει μεθοδικά βήματα στη μελέτη του ώστε να προσλάβει τη νέα γνώση εύκολα και ολοκληρωμένα. Δεν χρειάζεται κόπος αλλά τρόπος.

Η μελέτη σε όλα τα μαθήματα διακρίνεται σε δύο στάδια:

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αναγνώριση, κατανόηση, εξοικείωση με το θέμα του νέου μαθήματος.
Χρησιμοποιώ γι’αυτό το κείμενο του μαθήματος μέσα από το σχετικό βιβλίο και τυχόν σημειώσεις μου από την παράδοση. Το διαβάζω με προσοχή όσες φορές χρειαστώ ώστε να κατανοώ πλήρως και απολύτως τα όσα αναφέρει.
Στην ξένη γλώσσα παράλληλα με το διάβασμα του αρχικού κειμένου ή διαλόγου, ακούω πολλές φορές τους ξενόγλωσσους εκφωνητές από το e-book ώστε η προσέγγισή μου να προσιδιάζει τη φυσική εκμάθηση της γλώσσας μέσω της ακοής. Διευκρινίζω το νόημα των καινούργιων λέξεων και ολοκληρώνω με την αναπαραγωγή του μαθήματος από τη δική μου φωνή. Μένω ικανοποιημένος όταν το διαβάζω όπως οι εκφωνητές του e-book. Τώρα προχωρώ στο επόμενο στάδιο.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Εμβάθυνση, επεξεργασία, δημιουργική αξιοποίηση όσων γνώρισα στο 1ο στάδιο. Χρησιμοποιώ τις ασκήσεις που ακολουθούν στα βιβλία, από τις ευκολότερες στις δυσκολότερες. Π.χ. συμπληρώνω μία-μία τις ασκήσεις κατανόησης, λεξιλογίου κλπ της ξένης γλώσσας. Σε όποια δυσκολία συναντήσω, φροντίζω να ανατρέχω στο βασικό υλικό του μαθήματος που έμαθα στο 1ο στάδιο για να βοηθιέμαι.

Γίνεται φανερό γιατί προχωρώ στο 2ο στάδιο μόνο όταν έχω ολοκληρώσει με άνεση το 1ο στάδιο. Αποφεύγω έτσι μπερδέματα και καθυστερήσεις. Μαθαίνω ευκολότερα και γρηγορότερα.


Στους μαθητές μας στην e-Lingua παρέχουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς αναλυτικές γραπτές οδηγίες μελέτης.

Από φέτος για να διευκολύνουμε όσους γονείς θέλουν, αναλαμβάνουμε δωρεάν την μελέτη των παιδιών στα αγγλικά, σιγουρεύοντας υπέροχο αποτέλεσμα για το παιδί.

Ο σωστός τρόπος μελέτης ως συνήθεια, βοηθάει το παιδί εφ’ όρου ζωής.

                              

                

                   Ειρήνη Ράμαλη

                      Καθηγήτρια αγγλικών Πτυχ. Παν/μίου Αθηνών

                   Ειδικευμένη στη διάγνωση δυσκολιών μάθησης

Share
Πότε να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά; Saturday, 20 July 2013 10:41
ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ; Κάθε γονιός, όταν το παιδί του έρθει σε ηλικία Δημοτικού,... Read more
Πως να μελετήσει το παιδί μου σωστά; Saturday, 20 July 2013 10:41
ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΩΣΤΑ; Στη διαδικασία της σχολικής μάθησης, ο μαθητής πρέπει να... Read more
Μαθησιακές Δυσκολίες Saturday, 20 July 2013 10:41
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ; Μερικά παιδιά ενώ φαίνονται και είναι έξυπνα,... Read more
Proficiency: A piece of cake? Saturday, 20 July 2013 10:41
Proficiency: A piece of cake? ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ από την αρχή της χρονιάς των δυνατών και αδύναμων... Read more
e-Lingua SpotLight Wednesday, 24 August 2016 10:41
  Τι είναι ο Μαθησιακός Τύπος και τι σημασία έχει η εύρεση του δικού μου;  Όταν... Read more