Υστερούν τα online μαθήματα αγγλικών από τα παραδοσιακά ή υπερτερούν;

2023-06-22T16:56:03+02:00

Σε τι ακριβώς μπορεί να υστερούν; Στη συμμετοχή; Στην αισθητηριακή αντίληψη; Στη συναισθηματική επικοινωνία με την καθηγήτρια και τους συμμαθητές; Στο αποτέλεσμα; Θα τα απαντήσουμε ένα-ένα, για τα Hybrid online μαθήματα Αγγλικών (μεικτά) όπου οι online μαθητές συμμετέχουν ταυτόχρονα στην ίδια τάξη με τους μαθητές που βρίσκονται στη φυσική αίθουσα, όπως γίνονται στο e-Lingua. Ως προς τη συμμετοχή: Η χρήση όλων των τεχνικών μέσων και του διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού αφορά τους πάντες, αφού αυτό προβάλλεται τόσο στον πίνακα, όσο και στις οθόνες των διαδικτυακών μαθητών. Οι online μαθητές συμμετέχουν μιλώντας και κάνοντας επιλογές με το δικό τους ποντίκι. Το μοίρασμα [...]